7 nights. Greece, Turkey, Italy

4 İstiqamətlər 7 Gecələr
7 nights. Greece, Turkey, Italy
Haradan 1.500 € Adam başına
Açıq fikir
İstiqamətlər: Roma, Santorini Adası, Kuşadası, Mikonos, Kapri, Roma